Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Onze database vormt de basis voor het werven van deelnemers aan de markten. Het is daarom zaak dat deze zo up-to-date mogelijk is en daar wordt dan ook veel tijd en aandacht aan besteed.

Daarbij zijn (digitale) nieuwsbrieven een snelle en efficiente wijze om u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen ons marktaanbod. Soms sturen wij deze naar alle kooplieden waarvan een mailadres bekend is en soms mailen wij gericht op basis van branche of woonplaats o.i.d en soms in de vorm van een brief wanneer wij niet over (voldoende) adressen met mailbox beschikken.

Inschrijven nieuwsbrief